JOBS & EDUCATION >

日本国内での仕事

[ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 30 NỮ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI HẢI SẢN

木曜日, 2018/04/25 14:18 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 30 NỮ LÀM BÁNH LÀM VIỆC 1 NĂM TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2017/11/02 10:07 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 09 NAM GIA CÔNG & KIỂM TRA HỢP KIM NHÔM

木曜日, 2017/11/08 10:39 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 06 NAM KIỂM TRA VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

木曜日, 2017/11/08 10:34 (GMT+7)

[VIỆC LÀM NHẬT BẢN ] TUYỂN 06 NAM KIỂM TRA VÀ GIA CÔNG BỘ PHẬN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

木曜日, 2017/11/08 09:50 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 12 NAM GIA CÔNG VÀ KIỂM TRA CÁC LOẠI CẦU THANG

木曜日, 2017/11/08 09:40 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 50 NAM GIA CÔNG NGOẠI THẤT & LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ

木曜日, 2017/10/31 14:10 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG TẠI NHẬT ] TUYỂN 20 NAM & 20 NỮ GIA CÔNG VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM CƠ KHÍ

木曜日, 2017/10/31 11:31 (GMT+7)

[ VIỆC LÀM NHẬT BẢN ] TUYỂN 30 NAM LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN Ô TÔ

木曜日, 2017/10/31 10:57 (GMT+7)

[ VIỆC LÀM NHẬT BẢN ] TUYỂN 08 NỮ VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA & KIỂM TRA NHỰA GIA DỤNG

木曜日, 2017/10/05 16:34 (GMT+7)