JOBS & EDUCATION >

日本国内での仕事

[ VIỆC LÀM TẠI NHẬT ] TUYỂN 25 NAM DẬP KIM LOẠI VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM

木曜日, 2017/11/29 15:12 (GMT+7)

[XKLĐ NHẬT BẢN ]TUYỂN GẤP 36 NAM LẮP ĐẶT CỐT THÉP 3-5 NĂM TẠI NHẬT

木曜日, 2018/07/16 17:49 (GMT+7)

[ VIỆC LÀM NHẬT BẢN ] TUYỂN 20 NAM & 20 NỮ GIA CÔNG & KIỂM TRA SẢN PHẨM CƠ KHÍ

木曜日, 2018/04/26 16:43 (GMT+7)

[ VIỆC LÀM TẠI NHẬT ] TUYỂN 50 THỰC TẬP SINH NAM LẮP ĐẶT CỐT THÉP

木曜日, 2017/06/10 11:38 (GMT+7)

[LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 45 NỮ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỦY SẢN

木曜日, 2018/07/12 10:46 (GMT+7)

[ VIỆC LÀM NHẬT BẢN ] TUYỂN GẤP 30 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

木曜日, 2018/04/25 14:39 (GMT+7)

[ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 48 NỮ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI HẢI SẢN

木曜日, 2017/10/04 09:14 (GMT+7)

[ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 50 NỮ KIỂM TRA, THU HOẠCH VÀ ĐÓNG GÓI NẤM SẠCH

木曜日, 2018/07/12 10:37 (GMT+7)

[XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 30 NỮ LÀM MỲ TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN

木曜日, 2018/04/25 14:32 (GMT+7)

[ VIỆC LÀM NHẬT BẢN ] TUYỂN 30 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

木曜日, 2017/10/04 13:49 (GMT+7)