JOBS & EDUCATION >

日本国内での仕事

TUYỂN 03 THỰC TẬP SINH NGÀNH ÉP NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2015/02/09 11:30 (GMT+7)

CẦN TUYỂN 15 NỮ NGÀNH LÀM BÁNH LÀM VIỆC 1 NĂM TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2015/02/09 11:16 (GMT+7)

TUYỂN 03 THỰC TẬP SINH NGÀNH ÉP NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2015/02/05 16:37 (GMT+7)

【衣服産業で働く20人の女性募集】CẦN TUYỂN 20 NỮ NGÀNH MAY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2014/09/24 08:30 (GMT+7)

TUYỂN 80 THỰC TẬP SINH NAM NGÀNH XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2014/07/04 16:54 (GMT+7)

TUYỂN 30 THỰC TẬP SINH NGÀNH NỮ LÀM BÁNH LÀM VIỆC 1 NĂM TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2014/07/04 15:43 (GMT+7)

TUYỂN 120 THỰC TẬP SINH NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2014/07/04 17:21 (GMT+7)

TUYỂN 21 THỰC TẬP SINH NỮ NGÀNH MAY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2014/08/28 10:55 (GMT+7)

TUYỂN 20 THỰC TẬP SINH NỮ NGÀNH MAY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

木曜日, 2014/07/04 16:34 (GMT+7)

TUYỂN 36 NỮ THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC 1 NĂM TẠI NHẬT BẢN NGÀNH LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

木曜日, 2014/07/04 15:14 (GMT+7)