JOBS & EDUCATION >

ベトナム国内での仕事

【Chief Accountant】Tuyển Kế Toán Trưởng Cho Nhà Máy Mới tại KCN Nhơn Trạch

木曜日, 2012/04/12 08:53 (GMT+7)

【総務人事部長募集】Tuyển Trưởng Bộ Phận Nhân Sự Tổng Vụ Cho Nhà Máy Mới Tại Hà Nội

木曜日, 2012/03/27 11:17 (GMT+7)

【技術マネジャー募集】TUYỂN QUẢN LÍ KỸ THUẬT - CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

木曜日, 2016/04/14 09:06 (GMT+7)

71