JOBS & EDUCATION >

ベトナム国内での仕事

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ LINE SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

木曜日, 2017/06/30 10:34 (GMT+7)

TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN NHẬT VIỆT

木曜日, 2017/06/30 10:23 (GMT+7)

TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN XƯỞNG SẢN XUẤT CARRIER TAPE LÀM VIỆC TẠI LONG AN

木曜日, 2017/06/30 10:06 (GMT+7)

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TIỆN (CNC, NC, MC)

木曜日, 2017/06/16 14:16 (GMT+7)

TUYỂN THƯ KÝ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC

木曜日, 2017/06/15 17:26 (GMT+7)

TUYỂN NHÂN VIÊN IE - BỘ PHẬN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TP.HCM

木曜日, 2017/06/12 11:21 (GMT+7)

TUYỂN NHÂN VIÊN CẢI TIẾN SẢN XUẤT - BỘ PHẬN LẮP RÁP MÔ TƠ

木曜日, 2017/06/12 11:10 (GMT+7)

TUYỂN IE SENIOR SUPERVISOR - BỘ PHẬN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TP.HCM

木曜日, 2017/06/12 11:00 (GMT+7)

TUYỂN GIÁM SÁT TẠI XƯỞNG GIA CÔNG LÀM VIỆC TẠI TP.HCM

木曜日, 2017/06/12 10:52 (GMT+7)

TUYỂN TRỢ LÝ CHO QUẢN LÝ BỘ PHẬN R&D LÀM VIỆC TẠI TP.HCM

木曜日, 2017/06/12 10:43 (GMT+7)